Ford Otosan Hisse Yorumları | Uzmanlardan | Yüksek Getiri Potansiyelli 29.07.2020

günlük hisse önerileri

Güncellenme Tarihi 29 Temmuz 2020

Ford Otosan hisse yorumları için uzman yatırım şirketinden önemli hisse senedi önerisi ve hisse yorumlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Borsa değerlendirmesi, hedef fiyatlar ve potansiyel getiriler uzman yatırım şirketi tarafından iletilen verileri kapsamaktadır.

İçerik Başlıkları
gizle

Vakıf Yatırım’dan Ford Otosan hisse yorumu için önemli hisse senedi önerisi ve hisse yorumuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Borsa değerlendirmesi, hedef fiyatlar ve potansiyel getiriler uzman yatırım şirketi tarafından iletilen verileri kapsamaktadır.

Yılsonu öngörülerini yukarı güncelledi (+)

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Uzun Vadeli Öneri: TUT
Kapanış Fiyatı: 80,25 TL
 Hedef Fiyatı: 91,30 TL

Yılın ikinci çeyreğinde Ford Otosan’ın net karı, yıllık %32 daralarak 280 mn TL gerçekleşirken, hem operasyonel hem de net karlılık beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. 2Ç20 sonuçları ardından şirket 2020 yılsonuna ilişkin öngörülerini de yukarı revize etti. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana endeksten %21 pozitif ayrışırken, son 1 ayda ise endeksten %12 pozitif ayrıştı. 2Ç20 finansalları ardından Ford Otosan için 79,50 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 91,30 TL seviyesine revize ediyor, kısa vadeli Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli AL tavsiyemizi “TUT” olarak güncelliyoruz.

• İhracat hacmindeki daralmanın etkisiyle satış gelirleri yıllık %37 geriledi – Salgın nedeniyle şirketin ihracat hacminde 2Ç20’de yaşanan %62 gerilemenin etkisiyle ihracat gelirleri yıllık %49 daralarak 4,03 mlr TL seviyesine geriledi. TL karşısında güçlü seyreden Avro ve ürün miksine bağlı olarak ihracat gelirlerindeki gerileme nispeten sınırlı kaldı. Yurt içinde ise düşük faiz ortamı, ertelenen talep ve kampanyaların etkisi ile şirketin satış hacmi %16 artarken, iç pazar gelirleri %36,5 yükselerek 1,87 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Toplamda ise 2Ç20’de şirketin satış gelirleri, beklentimize ve piyasa beklentisine paralel, yıllık %37 daralarak 5,73 mlr TL gerçekleşti.

• Etkin gider yönetimine bağlı FAVÖK marjında iyileşme gözlendi – 2Ç20 döneminde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan şirket, maliyet azaltıcı ve etkin gider yönetimine önem vererek faaliyet giderlerini kontrol altında tuttu. Bunların sonucunda 2Ç20’de FAVÖK yıllık %20 daralarak 630 mn TL gerçekleşirken, hem beklentimizin hem de piyasa beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi. FAVÖK marjı ise 2Ç20’de %11 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık 2,4 puan iyileşme gösterdi.

• Net kar beklentimizin üzerinde gerçekleşti – Operasyonel tarafta beklentimizi aşan sonuçlara ek olarak vadeli alımlar kaynaklı finansman giderlerindeki gerileme, 2Ç20’de şirketin net karının beklentimizin üzerinde kalmasında etkili oldu. Şirketin net karı, yıllık %32 düşüşle 280 mn TL seviyesinde gerçekleşti.

• 2020 sonu öngörülerini yukarı güncelledi – Şirket, 2Ç20 dönemi finansalları ardından 2020 sonuna ilişkin öngörülerini yukarı güncelledi. Şirket iç pazar beklentisini 670-720 bin adet (önceki: 520-570 bin), kendi perakende satış hacmi beklentisini 80-90 bin adet (önceki: 55-65 bin adet), ihracat beklentisini 230-240 bin adet (önceki: 225-235 bin adet), yatırım harcaması beklentisini ise 130-150 mn € (önceki: 130-150 mn €) olarak açıkladı.

• Ford için fiyat hedefimizi 91,30 TL olarak güncelliyoruz – Şirketin operasyonel ve net kar performansı 2Ç20’de beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Şirket 2Ç20 finansalları ardından 2020 sonu beklentilerini yukarı güncelledi. Şirketin yeni öngörülerine paralel, Ford’un yılı 40,5 mlr TL satış geliri, 3,49 mlr TL FAVÖK ve 2,03 mlr TL net kar ile tamamlamasını bekliyoruz. Ford için 79,50 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 91,30 TL seviyesine revize ediyor, kısa vadeli Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli AL tavsiyemizi “TUT” olarak güncelliyoruz.

Kaynak: Vakıf Yatırım

Halk Yatırım’dan Ford Otosan hisse yorumu için önemli hisse senedi önerisi ve hisse yorumuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Borsa değerlendirmesi, hedef fiyatlar ve potansiyel getiriler uzman yatırım şirketi tarafından iletilen verileri kapsamaktadır.

2Ç20 Finansal Sonuçlar – Pozitif

Öneri: AL
Hisse Fiyatı: 80,25 TL
Hedef Fiyat: 102,00 TL
Getiri Potansiyeli: %27

 Beklentilerin hafif üzerinde net kar rakamı. Ford Otosan, yılın ikinci çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 263,0 milyon TL’nin %6,5, ortalama piyasa beklentisi olan 264,7 milyon TL’nin de %5,8 üzerinde ancak yıllık bazda %31,8 azalışla 280,0 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde açıklanan FAVÖK, tahminimizin üzerinde açıklanan net kârda etkili oldu.

 Satış gelirleri yıllık bazda %37,2 azalış kaydetti. 2Ç20’de net satış gelirleri, bizim tahminimiz olan 5.974 milyon TL’nin %4,1, ortalama piyasa beklentisi olan 5.789 milyon TL’nin de %1,1 altında, yıllık %37,2 azalarak 5.727 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yurt içi satış hacminde artış ve zayıf TL’ye karşılık daralan ihracat hacmi, yıllık bazda azalan satışlarda etkili oldu.

 FAVÖK beklentilerin üzerinde. FAVÖK yılın ikinci çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 579,5 milyon TL’nin %8,8, ortalama piyasa beklentisi olan 560,8 milyon TL’nin de %12,4 üzerinde, yıllık bazda %19,9 azalışla 630,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 2Ç20’de, karlılığı görece yüksek olan yurt içi satışların toplam satışlar içerisinde payının artmasına bağlı olarak yıllık 2,4 puan artış ile %11,0 seviyesinde gerçekleşti.

 Net finansman gideri net karı baskıladı. Operasyonel olmayan tarafta ise, 65,3 milyon TL’lik esas faaliyetlerden net diğer gelirler net karı desteklerken, çoğunlukla kur gideri kaynaklı kaydedilen 190,5 milyon TL’lik net finansman gideri net karı baskıladı.

 Yurt içi satışlarda güçlenme eşliğinde 2020 beklentilerinde yukarı yönlü revizyon. Ford Otosan, yurt içi pazarda yaşanan güçlenme ile birlikte ilk çeyrek finansallarının ardından paylaştığı 2020 yılı beklentilerinde yukarı yönlü revizyon gerçekleştirdi. Buna göre şirket, 520-570 bin adet seviyesinde bulunan yurt içi pazar beklentisini 670-720 bin adede çekerken; sırasıyla 55-65 bin adet ve 225-235 bin adet seviyelerinde bulunan yurt içi ve yurt dışı satışlarına ilişkin beklentilerini sırasıyla 80-90 bin adet ve 230-240 bin adede yükseltti.

 Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. 2020 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dolayısıyla hisse performansı üzerinde etkisinin ‘pozitif’ olacağını düşünüyoruz. Sonuçların ardından, yurt içi pazardaki güçlü talep eşliğinde 2020 yılı satış geliri ve FAVÖK tahminlerimizi sırasıyla %12,1 ve %16,8 yükselterek 37.393 milyon TL ve 3.358 milyon TL’ye revize ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz güncellemeler neticesinde Ford Otosan için 12-aylık hedef fiyatımızı 78,60 TL’den 102,00 TL’ye yükseltiyor; devam eden düşük faiz ortamının destekleyeceğini düşünmemiz dolayısıyla da AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Kaynak: Halk Yatırım

Gedik Yatırım’dan Ford Otosan hisse yorumu için önemli hisse senedi önerisi ve hisse yorumuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Borsa değerlendirmesi, hedef fiyatlar ve potansiyel getiriler uzman yatırım şirketi tarafından iletilen verileri kapsamaktadır.

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/06 dönemine aittir

Öneri: AL
Fiyat (TL/hisse) 80.25
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 101.48
Potansiyel Getiri %26

Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %38.9 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %37.2 düşüşle 5.7 milyar TL olmuştur. 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 18.0 düşüşle 15.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %29.6 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %19.9 düşüşle 630.5 milyon TL olmuştur. 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %2.6 düşüşle 1.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 144 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 238 baz puan artışla %11.0 olmuştur. 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 160 baz puan artışla %10.1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %55.51 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %31.8 düşüşle 280 milyon TL olmuştur. 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %2.4 artışla 909.4 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1.4 düşüşle 4 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 2Ç20’de 5.727 mn TL satış geliri (kons: 5.838 mn TL- Gedik: 5.704 mn TL), 630 mn TL FAVÖK (kons: 557 mn TL-Gedik: 553 mn TL) ve 280 mn TL net kar (kons: 266 mn TL-Gedik: 266 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel ve net kar performansı beklentilerin üzerinde açıklanmıştır. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %37 artışla 1,9 milyar TL olmuştur. 2Ç20’de şirketin yurtiçi hafif araç satış hacmi %27 yükseliş kaydederek 12 bin adet olurken, iç pazar %22 büyüme sergilemiştir. Şirketin iç pazarda otomobil ve hafif ticari araç satış adetleri sırasıyla %7 ve %37 artışla 3,2 bin ile 8,8 bin adet olmuştur. İhracat gelirleri yıllık %49 düşüşle 4,0 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Mart ayından itibaren ihracat pazarlarını negatif etkileyen Covid-19 nedeniyle, şirketin otomobil, hafif ticari araç ve toplam ihracat adetleri sırasıyla %85, %60 ve %62 azalarak 1,0 bin adet, 28 bin adet ve 29 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle 2Ç20’de toplam satış hacmi yıllık %52 azalarak 42 bin adet olurken, ihracat hacminin toplam hacim içerisindeki payı %89’dan %71’e gerilemiştir.

Yurtiçi satışlardaki yüksek marj kaynaklı olarak şirketin FAVÖK marjı gelişim kaydetmiştir. Şirket 2020 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etmiştir. Toplam otomotiv iç pazarı 670 bin – 720 bin adet (önceki beklenti: 520 bin-570 bin adet), şirketin iç pazar satış adeti 80-90 bin (önceki beklenti: 55 bin-65 bin adet), şirketin ihracatı 230- 240 bin adet (önceki beklenti: 225 bin-235 bin adet) ve şirketin toplam yatırım harcamalarının 130 -150 milyon euro (2019 gerçekleşen: 165 milyon euro) (önceki beklenti: 130 – 150 milyon Euro) olması beklenmektedir. Hisse 2020 yılı beklentilerine göre 8,3xFD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım

Yatırım tavsiyesi CoinOtağ’a ait değildir, CoinOtağ hiçbir kazanç veya kayıptan sorumlu tutulmaz.

100 bin TL ile Altından Dövize 50’den fazla ürüne yatırım yapmayı öğrenmek için tıkla.

CoinOtag’ı ayrıca TwitterFacebookTelegram ve Instagram‘dan da takip edebilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*