AKGRT, AVISA, SISE, TOASO, YKBNK Hisse Önerileri – (27.10.2020)

günlük hisse önerileri

Uzman yatırım şirketinden önemli hisse senedi önerileri ve hisse yorumlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Borsa değerlendirmesi, hedef fiyatlar ve potansiyel getiriler uzman yatırım şirketi tarafından iletilen verileri kapsamaktadır.

AKGRT; TUT olan önerimizi ve 9.15 TL hedef fiyatımızı koruyoruz

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY7.57
Hedef Fiyat/Hisse TRY9.15
Getiri Potansiyeli 21%

Aksigorta 3Ç20 finansal sonuçlarında piyasa beklentisine paralel olarak 86 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin kar rakamı bir önceki çeyreğe göre %49 oranında daralırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %5 oranında daralmıştır. Bu dönemde özsermaye karlılığı ise %35.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ocak-Eylül döneminde ise Aksigorta’nın kar rakamı 344 milyon TL geçen yılın aynı dönemine göre %33 oranında artış göstermiştir. Aksigorta hisseleri için TUT olan önerimizi ve 9.15 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. 2021 tahminlerimize göre 4.4x F/K ve %43.2 özsermaye karlılığı ile işlem gören Aksigorta’nın 2020 yılı karının yarısını temettü olarak dağıtmasını bekliyoruz. Bu durumda güncel fiyata göre temettü verimliliği ~%9.7 seviyesinde bulunmaktadır. Açıklanan finansal sonuçların Aksigorta hisse fiyatı üzerinde belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz. Bu dönemde öne çıkan hususlar:

 Yüksek brüt prim üretimi artışı: Aksigorta 3Ç20’de 1,270 milyon TL brüt prim üretim rakamına ulaşarak bir önceki döneme göre %23 geçen yılın aynı dönemine göre ise %30 prim üretimi artışı elde etmiştir. Bu dönemde reasüröre devredilen prim oranı bir önceki döneme göre kısmen yükselerek %59.9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 Hasar/Prim oranı önceki döneme göre yükselmiştir. Pandemi nedeniyle ekonomik aktivitenin 2Ç20’de yavaşlamış olması hasar frekansını bu dönemde aşağı çekmişti. 3Ç20’de ekonomik aktivitenin toparlanma sürecine girmiş olmasına bağlı olarak bu dönemde hasar/prim oranının yükseldiğini görüyoruz

 Operasyonel gider oranı 2Ç20’ye göre daha düşük gerçekleşmiştir. Her ne kadar toplam operasyonel giderler 2Ç20’ye göre 3Ç20’de daha yüksek olsa da yüksek brüt prim artışı sayesinde operasyonel gider oranı bir önceki döneme göre gerilemiştir.

 Karşılık giderleri normalize oldu. 3Ç20’de Aksigorta 212 milyon TL karşılık ayırmıştır. 2Ç20’de oldukça düşük bir seviyede yazılan karşılık giderlerinin ardından 3Ç20 itibari ile karşılık giderlerinin normal seviyelerine geldiğini düşünüyoruz.

 Kur farkı gelirleri sayesinde yatırım gelirleri bir önceki döneme göre artış göstermiştir. Aksigorta 3Ç20’de bir önceki döneme göre üç kat artışla 45 milyon TL kur farkı geliri elde etmiştir. Menkul kıymetler üzerinden getiri oranı ise bir önceki çeyreğe kıyasla %8.4 seviyesinde yatay bir performans sergilemiştir. Şirketin faiz kazandıran varlıklarının genişlemesine ve faiz oranlarının 4Ç20’de bir önceki çeyreğe kıyasla daha yüksek seyretmesine bağlı olarak şirketin finansal gelirlerinin yılın son çeyreğinde karlılığa olumlu destek vermeye devam edeceğini düşünüyoruz.

AVISA; AL olan önerimizi ve 18.15 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY13.85
Hedef Fiyat/Hisse TRY18.15
Getiri Potansiyeli 31%

 Avivasa 3Ç20 finansallarında bir önceki döneme göre %29 ve yıllık bazda %90 artış ile 106 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 100 milyon TL seviyesinde idi. Bu dönemde özsermaye karlılığı %83.3 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin Ocak-Eylül dönemi kar rakamı ise 230.4 milyon TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %39 oranında artış göstermiştir. Beklentinin hafif üzerinde gelen kar rakamı, bireysel emeklilik sistemine fon akımlarının devam ediyor olması ve hayat sigortası segmentindeki yüksek operasyonel karlılığın Avivasa hisse fiyatı üzerinde olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Avivasa 2021 tahminlerimize göre 3.85x F/K ve 2.93x F/DD çarpanları ile işlem görmektedir. 2021 yılı özsermaye karlılığı beklentimiz ise %93 seviyesindedir. Avivasa hisseleri için AL olan önerimizi ve 18.15 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

SISE; 3Ç20 sonuçları beklentinin üzerinde gerçekleşti / olumlu

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY6.30
Hedef Fiyat/Hisse TRY7.30
Getiri Potansiyeli 16%

 Şişecam, 3Ç20’de 5,798 milyon TL gelir (Kons.: 5,631 mln TL, Deniz: 5,432 mln TL), 1,267 milyon TL FAVÖK (Kons.: 1,139 mln TL, Deniz: 1,039 mln TL) ve 866 milyon TL net kar (Kons.: 742 mln TL, Deniz: 683 mln TL) açıkladı. Satış gelirleri ve FAVÖK marjı beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, güçlü net kar büyümesinin de etkisiyle sonuçların hisse üzerinde olumlu etkiye neden olacağını tahmin ediyoruz.

 Şişecam’ın satış gelirleri 3Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %26 oranında arttı. Satışların %33’ü düz cam, %24’ü cam ambalaj, %22’si kimyasal, %13’ü cam eşya ve %9’u diğer operasyonlardan kaynaklandı. Tüm segmentlerde yıllık bazda gelir artışı görüldü.

 Brüt kar yıllık %22 artışla 1,888 milyon TL oldu. Şişecam’ın brüt kar marjı 3Ç19’a kıyasla 100 baz puan azalış, ancak önceki çeyrek döneme göre 680 baz puan artışla %32,6 seviyesinde gerçekleşti.

 Diğer gelirler altında kaydedilen faaliyetlerle ilgili kur farkı geliri (net 177mn TL) ile ertelenmiş vergi geliri (200 mln TL) net kar artışını destekledi.

YKBNK; Yapı Kredi Bankası 3Ç20 Finansalları Değerlendirmesi – AL önerimizi ve 2.80 TL hedef fiyatımızı koruyoruz

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY2.09
Hedef Fiyat/Hisse TRY2.80
Getiri Potansiyeli 34%

 Yapı Kredi Bankası 3Ç20 konsolide olmayan finansallarında 1,854 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz sırası ile 1,651 milyon TL ve 1,615 milyon TL seviyesinde idi. Bankanın net kar rakamı bir önceki döneme göre %39 oranında artarken geçen yılın aynı dönemine göre ise %90 oranında artış göstermiş dönemsel özsermaye karlılığı ise %16.3 olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Eylül döneminde ise Yapı Kredi Bankası’nın kar rakamı 4,314 milyon TL ile yıllık bazda %29 oranında artış göstermiştir. Beklentileri aşan kar rakamının ve güçlü finansal sonuçların hisse fiyatı üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz. 2021 yılı tahminlerimize göre Yapı Kredi Bankası hisseleri 3.26x F/K ve 0.34x F/DD çarpanları ile işlem görmektedir. Özsermaye karlılığı beklentimiz ise %11.2 düzeyindedir. Yapı Kredi Bankası hisseleri için AL olan önerimizi ve 2.80 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

 Bu dönemde öne çıkan hususlar:
 i. Güçlü kredi büyümesi: TL krediler bir önceki döneme göre %10.1 oranında artarken YP cinsi krediler %1.9 oranında daralmıştır. Bireysel krediler bu dönemde ticari kredilere göre biraz daha hızlı büyümüştür. Bireysel kredilerin bir önceki döneme göre %13.1 oranında artışında kredi kartı kredilerinin toparlanarak %15.9 oranında artması ve genel amaçlı tüketici kredilerinin %14.5% oranında artış göstermesi önemli rol oynamıştır. Bu dönemde konut kredilerindeki artış ise %2.3 ç/ç ile sınırlı bir düzeyde gerçekleşmiştir. TL ticari krediler ise çeyreksel bazda %8 oranında artış göstermiştir. YP kredilerdeki %1.9’luk çeyreksel daralma yıllık daralmayı %7.7 seviyesine taşımıştır.

 ii. Mevduatın krediye dönüşüm oranı %94.9 ile bir önceki döneme göre yatay kalmıştır. Ancak TL mevduatların çeyreksel bazda %4.5 daralması nedeniyle TL cinsi mevduatın TL cinsi krediye dönüşüm oranı %117.7 seviyesinden %136.4 seviyesine yükselmiştir. YP mevduatlar ise bu dönemde önceki döneme göre %9.3 oranında artış kaydetmiştir.

 iii. Net faiz marjı bir önceki döneme göre çok hafif bir artış göstermiştir. 3Ç20’de gerek TL gerekse de YP tarafta kredi/mevduat faiz makasının marj oluşumuna olumlu bir katkısı olmuştur. Yılın son çeyreğinde ise artan TL fonlama maliyeti ve mevduatın kredilere kıyasla daha hızlı yeniden fiyatlanması nedeniyle TL kredi/mevduat faiz makasının marj üzerinde bir miktar olumsuz etkisi olabileceğini öngörüyoruz. TÜFE’ye endeksli bonoların enflasyon farkının fiyatlamalara yansıtılması sonucunda kredi/mevduat faiz makasından kaynaklı etkinin kısmen telafi edilebileceğini düşünüyoruz.

 iv. Kredi karşılık oranı artış trendini korudu. Takipteki Kredi Oranı bir önceki döneme göre 60 baz puan gerileyerek %6.1 olarak gerçekleşmiştir. 278 milyon TL’lik net takibe dönüşüm miktarı, 111 milyon TL’lik sorunlu kredinin bilançodan çıkartılması ve yüksek kredi büyümesine bağlı olarak takipteki kredi oranı gerilemiştir. Grup 1 ve Grup 2 kredilerin toplam krediler içerisindeki oranları belirgin bir şekilde değişmezken Grup 2 ve Grup 3 krediler için ayrılan karşılık oranları sırası ile %16.4’ten %16.9’a ve %67.4’ten %68.3’e yükselmiştir. Böylelikle bankanın toplam takipteki kredileri için ayırmış olduğu karşılık oranı 2Ç20 sonundaki %113.5 seviyesinden %122.3 seviyesine çıkmıştır. Bu dönemde net kredi risk maliyeti %3.2 ile bir önceki döneme kıyasla 20 baz puan kadar artış göstermiştir. Bunların yanı sıra Yapı Kredi Bankası çeşitli riskler ve olası giderler için 303 milyon TL karşılık ayırmıştır.

 v. Bankacılık hizmet gelirlerinde belirgin toparlanma. Pandemi nedeniyle 2Ç20’deki ekonomik aktivitenin yavaşlamasının ardından gerçekleşen daha güçlü ekonomik aktivite dönemi olan 3Ç20’de Yapı Kredi Bankası’nın bankacılık hizmet gelirleri %18.9 oranında artış göstermiştir. Bu dönemde faaliyet giderleri ise sadece %1.9 oranında artış göstermiştir. Ocak-Eylül döneminde ise bankacılık hizmet gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %4 oranında artarken faaliyet giderleri ise %17 oranında artış göstermiştir. 2020 tüm yıl için bankacılık hizmet gelirlerinin düşük tek haneli bir büyüme gösterebileceğini, operasyonel giderlerin ise yıllık bazda %15 seviyesinde artabileceğini öngörüyoruz.

 vi. Sermaye piyasası işlemlerinde yüksek gelir. Yapı Kredi Bankası 3Ç20’de 1,180 milyon TL sermaye piyasası işlem karı elde etmiştir. Bu yüksek karın 803 milyon TL’lik kısmı beklenen kredi zararlarının kur etkisinden korunma amacı taşıyan enstrümanlardan kaynaklanmıştır. Yılın son çeyreğinde daha düşük bir sermaye piyasası işlem karı olabileceğini düşünüyoruz.

 vii. Güçlü sermaye yeterlilik oranları korundu. Yapı Kredi Bankası’nın toplam sermaye yeterlilik oranı ve çekirdek sermaye yeterlilik oranı sırası ile bir önceki döneme göre 80 baz puan ve 40 baz puan artarak %19.9 ve %16.3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu yüksek oranların banka önümüzdeki dönemlerde daha hızlı kredi genişlemesini sağlamanın yanı sıra olası risklere karşı da önemli bir tampon görevi gördüğünü düşünüyoruz.

TOASO; 3Ç20 Finansal sonuçları beklentilerin hafif altında gelirken 2020 hedeflerini yukarı yönlü revize etti / nötr

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY27.66
Hedef Fiyat/Hisse TRY29.00
Getiri Potansiyeli 5%

 Tofaş, 3Ç20’de 6,860 milyon TL gelir (Konsensus: 6,974 milyon TL), 773 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 900 milyon TL) ve 510 milyon TL net kar (Konsensus: 536 milyon TL) açıkladı. Şirketin operasyonel karlılığı ile net kar beklentilere ve tahminlerimizin hafif altında gelmesine rağmen 2020 yılına ait beklentilerini yukarı yönlü revize ettiği için sonuçların hisse performansının nötr bir etki yapacağı düşüncesindeyiz.

 Tofaş’ın, 3Ç20’de gelirleri yıllık %65’lik yükseliş ile 6,860 milyon TL’ye ulaşmıştır. 3Ç20 satış kırılımına baktığımızda ihracat gelirleri yılık bazda 20% gerilerken, yurtiçi satışlarında ise güçlü talep ve hızlı toparlanma ile 353% artış gözlemlenmiştir. Adetsel bazda satışlarda 14% azalış görülse de fiyat artışları ile şirketin bunu kompanse ettiği görülüyor. 3Ç20’de brüt kar rakamı, maliyetlerdeki yükselişin satışlara paralel olması sebebiyle yıllık 62% yükseliş ile 890 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in brüt karındaki yükselişin de desteğiyle FAVÖK rakamını yıllık %36 arttırarak 773 milyon TL seviyesine çıkarmayı başarmıştır. FAVÖK marjı aynı dönemde yıllık bazda hafif azalış ile 11.3% seviyesindedir. Net kar ise piyasa beklentilerine paralel olan beklentimizin hafif altında gelirken yıllık %72’lik bir yükseliş ile 510 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.

 9A20’de otomobil ve hafif ticari araç pazarın satış adetleri yıllık bazda %14 düşüş ile 167bin araç seviyesinde gerçekleşmiştir. İç piyasada satış adetlerinde %104 artış yaşansa da ihracat adetlerindeki 48%’lik düşüş gözlemlenmektedir. Yurtiçi otomobil pazarındaki Egea modeli 3Ç20’de de pazarda liderliğini sürdürmeyi başarmıştır.

 Şirket yönetimi, 2020 yılında ait beklentilerini yatırım harcamaları hariç yukarı yönlü revize etmiştir. Şirketin revize olan yeni beklentileri aşağıdaki gibidir.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten

100 bin TL ile Altından Dövize 50’den fazla ürüne yatırım yapmayı öğrenmek için tıkla.

AKGRT, AVISA, SISE, TOASO, YKBNK Hisse Önerileri – (27.10.2020) ilk olarak Coin Otağ’da yayınlandı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*